BiblioTablețel

Serviciului:   ”BiblioTableţel”bibliotabletel poster

Scopul serviciului: este de ai învăța pe preadolescenți cum să folosească corect și avantajos tabletele, că aceste dispozitive mobile pe lângă faptul că te poți juca la ele, îți pot fi de un mare folos în pregătirea temelor pentru acasă, sau te pot ajuta să-ți petreci timpul liber dezvoltându-te intelectual.

▪ Beneficiari: utilizatorii bibliotecii (copii 10-12 ani)

▪ Serviciul va oferi – Lecţii de instruite.  (6 teme). În cadrul acestui serviciu copiii vor învăța  cum să folosească tabletele. Folosirea corectă a tabletelor la vârsta preadolescentă ajută la dezvoltarea atenției, gândirii logice și abstracte. Unele jocuri și aplicații de pe tabletă — sunt o modalitate foarte bună de auto-educare, și o deprindere de folosire a Internetului. Vom încerca să învățăm copiii acele jocuri și aplicații care îi pot ajuta la luarea deciziilor de sine stătător, le va dezvolta creativitatea, unele abilități.

 ▪ Periodicitate/perioada de implementare: Activitatea se petrece: — săptămânal joi, (o     dată pe săptămână)

Услуга ”BiblioTableţel”

Цель услуги заключается в том, чтобы научить подростков тому, как правильно использовать планшеты, убедить, что эти мобильные устройства, помимо игры с ними, могут оказать большую помощь в подготовке школьных заданий, могут помочь ребятам проводить свободное время, развиваясь интеллектуально.

Возрастная группа: пользователи библиотеки  (дети 10-12 лет).

Услуга предлагает — уроки для обучения (6 тем). В рамках этой услуги дети узнают, как использовать планшеты. Правильное использование таблеток в подростковом возрасте помогает развить внимание, логическое и абстрактное мышление. Некоторые игры и приложения для планшетов — отличный способ самообразования и привычка пользоваться Интернетом. Мы постараемся научить детей тем играм и приложениям, которые могут помочь им принять собственные решения, развить их творчество, некоторые способности.

Периодичность: занятия проводятся еженедельно, в четверг, в 13:00

Реклама