HAIDEŢI SĂ CITIM ÎNPREUNĂ!!!Cartea — templu al cunoaşterii, în care cuvîntul face din muritor sclavul ei. Noi vă oferim cărţi pentru cei care doresc să lectureze şi pentru care cartea li este prieten. În cadrul programului
«Chişinăul citeşte o carte«. Biblioteca noastră vă oferă spre lecturare un roman de Nicolae Dabija «Tema pentru acasă». Un roman care vă va lăsa plini de intuziasm, citind veţi simţi şi veţi trăi orice moment cu personajele romanului.
În cadrul programului
«Copiii Chişinăului citesc o carte«, biblioteca oferă pentru lecturare, celor mai mici cititori cartea de Ion Hadîrcă «Grăuncioare de lumină», care este o carte de Basme — zmeieplasme. Care va intriga pe cei ce o vor lectura şi care va oferi doar basme plăcute şi pline de farmec. Vom fi bucuroşi să vă oferim cărţi de bună calitate, utile şi plăcute pentru cei ce iubesc să lectureze.

Реклама

Cartea — prieten devotat!
Cartea este a cea sursă, fără de care omenirea nu ar putea exista. Ea este idolul tuturor celor ce o citesc. Cartea poate fi considerată un depozit complet al inteligenţei omeneşti, conţinând în filele ei cunoştinţe, sensibilitate şi prosperitate. Ea este o comoară fără de preţ, care adună cele mai frumoase gânduri ale autorilor pe care cititorii le pot folosi în voie. Cartea dezvăluie tainele naturii, istoria neamului, calităţi şi defecte umane, motiv pentru care este considerată un model, mai ales pentru copiii aflaţi pe drumul cunoaşterii şi a formării lor ca viitori cetăţeni. Cartea oglindeşte şirul de secole al omenirii, lupta sa pentru existenţă, speranţa într-un viitor mai luminos, suferinţa şi bucuria – este un prieten credincios al omului, care arată drumul spre izbândă, te bucură, te şi întristează; îţi este mereu la îndemână să o reciteşti sau să revii asupra unui pasaj, capitol peste care ai trecut în grabă sau ţi-a plăcut în mod deosebit.

Universul copilăriei se formează treptat în familie şi grădiniţă, educatoarea atrăgându-i pe copii în lumea cărţilor, prin metode şi procedee care trezesc interesul pentru lectură. Imaginile plăcut colorate sunt atractive, le oferă ocazia să facă cunoştinţă cu personajele îndrăgite, să înţeleagă mai bine mesajul educativ şi să-i determine să creeze scurte povestioare sau să picteze scene din poveşti, personaje îndrăgite, etc.

Matineu literar — artistic "Copilărie dulce păpadie"


Copilărie zîmbet de copil , rază de soare , clipe în care totul se scaldă în magia cuvîntului , în dragostea pentru cunostinţe şi drumul spre cunoastere . Un copil e o bucurie, e o slipire de soare e cel ce poate să-ţi dăruească zîmbet atunci cînd viaţa te pune la grea încercare sau să îţi facă orce zi sărbătoare . De aceia noi Biblioteca Aleco Russo pentru cei ce nu văd frumos tărîmul cunoaşterii în anul 2009 am deschis Clubul «Licurici» , membrii căruia sunt copiii cu mici dezabilităţi ( copii cu vedere slabă) de la grădiniţa Nr. 135 (3 — 7 ani) cărora de fiece dată le dăruim căldură sufletească şi le facem orce clipă veselă şi plină de intuziasm .În cadrul matineului literar artistic «Copilărie dulce păpădie» au participat 14 copii.
Pesa muzicală » Vine vine primăvara» a dat start matineului . După ce a
luat sfîrşit melodia , păpuşile au fost punctul forte în tot matineul , deoarece cînd le lecturam poveştele pur şi simplu din carte cu voce tare nu se reda atît de bine mesajul. Însă cînd am jucat teatru pe pesele poveştelor copiii au rămas foarte intuziasmaţi şi bine dispuşi , înţelegănd mai bine mesajul poveşti . După aceasta am organizat jocuri distractive, jocuri de auto-cunoaştere. Am cîntat , am dansat . Iar în final am făcut un panou de sugesti şi opini ale copiilor.

Ora poveştii "Hoţul Pedepsit"


Miercuri 28 aprilie 2010

În cacrul bibliotecii A.Russo a avut loc lectura «Ora Poveştii». Acest program se bucură de cea mai mare popularitate în rîndul copiilor. Lectura basmelor rămîne a fi una din cele mai plăcute îndeletniciri la vîrsta de aur a copilăriei şi rolul nostru este de a menţine interesul pentru lectura poveştilor. În cadrul acestei activităţi au venit să participe la lecturarea poveştii copii de la grădiniţa Nr.135. Copii au preferat ca bibliotecarul să lectureze cu voce tare povestea. Toţi copiii şi-au concentrat atenţia asupra celor lecturate. După ce povestea a fost lecturată pînă la sfîrşit, bibliotecarul prin diferite întrebări a ţinut să afle cum copii au înţeles povestea şi morala povestei. Prin răspunsurile primite copii şi-au demonstrat înţelegerea poveştii.

Biblioteca "A.Russo"Biblioteca îşi începe activitatea în decembrie 1979 în edificiul blocului locativ nr.22 de pe strada I.Fideli, sectorul Ciocana, or. Chişinău, unde a fost fondată biblioteca nr.13 pentru copii.
Pînă în prezent biblioteca dispunea de o colecţie de cărţi în mărime de 9000 documente şi de servea cca. 1300 utilizatori.
Personalul bibliotecii era format din 3 bibliotecari. În preajma bibliotecii funcţiona o singură şcoală ( Nr.12 ), şi 2 grădiniţe pentru copii.
În prezent biblioteca funcţionează ca filială a BM ”B.P.Hasdeu”. La moment colecţia de carte a bibliotecii s-a majorat pînă la 24.000 documente şi deserveşte mai mult de 6000 utilizatori. În ajutorul utilizatorului activează un personal competent alcătuit din 7 persoane, toţi cu studii superioare care oricînd pot veni în ajutorul utilizatorului. În cadrul sferei de activitate a bibliotecii, în prezent funcţionează mai mult de 10 licee şi şcoli, 8 gradiniţe pentru copii.
Din 1995, in biblioteca
funcţionează secţia de literatura pentru utilizatorii adulţi, numărul cărora constituie 30% din numărul total de utilizatori. Pe parcursul activităţii, biblioteca A.Russo rămîne a fi o instituţie socială care activează pentru comunitate şi în folosul ei.
Pe parcursul a mai multor ani ne-am ocupat de îmbunătăţirea formelor şi metodelor de organizare a cunoştinţelor, a căilor de furnizare şi transmitere a informaţiilor utile cititorilor. De bibliotecari depinde de a oferi informaţie şi servicii utilizatorilor, depinde modul în care înţelegem cu sa ne oferim produsele.
Biblioteca a fost şi va rămîne întotdeauna un templu al culturii şi civilizaţiei, şi acest spaţiu al mirajelor reprezintă pentru oricine şi în special pentru micii cititori, o permanenţă tentaţie spre cunoaştere. În toţi aceşti ani ne-am străduit ca biblioteca să devină o instituţie prietenoasă, în care cititorul sa se simtă binevenit, să poată studia relaxat şi să se simtă confortabil, şi mai presus de orice, să fie ajutat să găsească într-un timp relativ scurt informaţia necesară. În acest context bibliotecarului îi revine rolul de a trezi şi de a cultiva pasiunea pentru lectura şi respectul pentru carte.
Deoarece copiii constituie majoritatea utilizatorilor bibliotecii noastre ne străduim sa punem la dispoziţia micilor utilizatori o colecţie organizată, diversificată, cît mai completa de publicaţii şi alte materiale informative adecvate tuturor vîrstelor copilăriei. Ajutăm copiii să cunoască cartea şi biblioteca, să profite în cel mai înalt grad de conţinutul cărţilor şi de serviciile oferite de biblioteca. Contribuim la trans
formarea copiilor din cititori ocazionali şi de nevoie, în cititori permanenţi, convinşi de utilizarea lecturii continue în procesul autoeducaţiei.
Biblioteca oferă tuturor cetăţenilor posibilitatea de a se informa indiferent de condiţia lor socială ori nevoile lor speciale, de ai asigura şanse egale, fiind un garant al respectării drepturilor cetăţeanului şi al construirii bazei democraţiei informaţionale.
Obiectivul prioritar rămîne a fi identificarea oamenilor exluşi social şi stabilirea serviciilor specifice pentru a satisface necesităţile acestor grupuri, pentru a stabili nevoile şi aspiraţiile lor. Biblioteca A.Russo continua să dezvolte, să menţină şi sa fortifice rolul de centru comunitar de resurse, furnizînd acces la comunicare şi informare.