SĂPTĂMÎNA UŞILOR DESCHISE
INVITAŢIE

FILIALA ALECU RUSSO are onoarea de a Vă invita la «Săptămâna Uşilor Deschise» a bibliotecii pentru copii , care se va desfăşura în perioada de

24 – 28 mai, 2010

Program

24 mai

10.00 Deschiderea Săptămînii Uşilor Deschise

Promovarea bibliotecii şi a colecţiei

Vizite colective (şc. primară Nr.12, gr. Nr. 149)

11.00 Matineu literar «Pace, soare şi zîmbet de copil»

Oră de de poezie «Ca o pasăre e copilăria»

Expoziţie de confecţii de artizanat «Amintiri de la bunica»

25 mai

Vizite colective (şcoala primară Nr. 12 liceul «Ginta Latină», gr Nr.197 )

10.00 Oră de lectură «Lisa i juravli» (poveste populară rusă)

11.00 Oră de poezie «Raisa Plăeşu în dialog cu copiii»

Expoziţia de carte «R. Plăeşu — scriitoarea copiilor»

26 mai

Vizite colective (liceul «Dacia»lieul Ginta Latină, gr. NR.32)

10.00 Vernisaj de pictură cu participarea tinerilor talente de la şcoala de pictură I.Vieru

13.00 Concurs de desen «Copilăria, vis şi bucurie»

15.00 Serată literar — artistică «Sfătosul bunic din Humuleşti»

27 mai

Vizite colective (liceul «Ginta Latină», liceul «M.Berezovschi», şc.primară Nr.95)

10.00 Oră de lectură «În p
oliteţe există farmec şi frumos»

13.00 Oră de lectură umoristică «Snoave de altădată»

16.00 Discuţie «Promovarea modului sănătos de viaţă prin activitatea de sport»

28 mai

Vizite colective (liceul «Olimp», şcoala primară Nr.12, gr. Nr.135)

10.00 Oră de lectură «Fiecare copil are dreptul la familie»

12.00 Concurs literar-artistic «Recunoaşte povestea»

15.00 Spectacol literar — artistic «Scenete umoristice cu eroii populari — Păcală şi Tîndală»

16.00 Oră de dans «Îmbunătăţeşte-ţi viaţa — vino să dansăm, să ne relaxăm»

Реклама

HAIDEŢI SĂ CITIM ÎNPREUNĂ!!!Cartea — templu al cunoaşterii, în care cuvîntul face din muritor sclavul ei. Noi vă oferim cărţi pentru cei care doresc să lectureze şi pentru care cartea li este prieten. În cadrul programului
«Chişinăul citeşte o carte«. Biblioteca noastră vă oferă spre lecturare un roman de Nicolae Dabija «Tema pentru acasă». Un roman care vă va lăsa plini de intuziasm, citind veţi simţi şi veţi trăi orice moment cu personajele romanului.
În cadrul programului
«Copiii Chişinăului citesc o carte«, biblioteca oferă pentru lecturare, celor mai mici cititori cartea de Ion Hadîrcă «Grăuncioare de lumină», care este o carte de Basme — zmeieplasme. Care va intriga pe cei ce o vor lectura şi care va oferi doar basme plăcute şi pline de farmec. Vom fi bucuroşi să vă oferim cărţi de bună calitate, utile şi plăcute pentru cei ce iubesc să lectureze.

Cartea — prieten devotat!
Cartea este a cea sursă, fără de care omenirea nu ar putea exista. Ea este idolul tuturor celor ce o citesc. Cartea poate fi considerată un depozit complet al inteligenţei omeneşti, conţinând în filele ei cunoştinţe, sensibilitate şi prosperitate. Ea este o comoară fără de preţ, care adună cele mai frumoase gânduri ale autorilor pe care cititorii le pot folosi în voie. Cartea dezvăluie tainele naturii, istoria neamului, calităţi şi defecte umane, motiv pentru care este considerată un model, mai ales pentru copiii aflaţi pe drumul cunoaşterii şi a formării lor ca viitori cetăţeni. Cartea oglindeşte şirul de secole al omenirii, lupta sa pentru existenţă, speranţa într-un viitor mai luminos, suferinţa şi bucuria – este un prieten credincios al omului, care arată drumul spre izbândă, te bucură, te şi întristează; îţi este mereu la îndemână să o reciteşti sau să revii asupra unui pasaj, capitol peste care ai trecut în grabă sau ţi-a plăcut în mod deosebit.

Universul copilăriei se formează treptat în familie şi grădiniţă, educatoarea atrăgându-i pe copii în lumea cărţilor, prin metode şi procedee care trezesc interesul pentru lectură. Imaginile plăcut colorate sunt atractive, le oferă ocazia să facă cunoştinţă cu personajele îndrăgite, să înţeleagă mai bine mesajul educativ şi să-i determine să creeze scurte povestioare sau să picteze scene din poveşti, personaje îndrăgite, etc.

Matineu literar — artistic "Copilărie dulce păpadie"


Copilărie zîmbet de copil , rază de soare , clipe în care totul se scaldă în magia cuvîntului , în dragostea pentru cunostinţe şi drumul spre cunoastere . Un copil e o bucurie, e o slipire de soare e cel ce poate să-ţi dăruească zîmbet atunci cînd viaţa te pune la grea încercare sau să îţi facă orce zi sărbătoare . De aceia noi Biblioteca Aleco Russo pentru cei ce nu văd frumos tărîmul cunoaşterii în anul 2009 am deschis Clubul «Licurici» , membrii căruia sunt copiii cu mici dezabilităţi ( copii cu vedere slabă) de la grădiniţa Nr. 135 (3 — 7 ani) cărora de fiece dată le dăruim căldură sufletească şi le facem orce clipă veselă şi plină de intuziasm .În cadrul matineului literar artistic «Copilărie dulce păpădie» au participat 14 copii.
Pesa muzicală » Vine vine primăvara» a dat start matineului . După ce a
luat sfîrşit melodia , păpuşile au fost punctul forte în tot matineul , deoarece cînd le lecturam poveştele pur şi simplu din carte cu voce tare nu se reda atît de bine mesajul. Însă cînd am jucat teatru pe pesele poveştelor copiii au rămas foarte intuziasmaţi şi bine dispuşi , înţelegănd mai bine mesajul poveşti . După aceasta am organizat jocuri distractive, jocuri de auto-cunoaştere. Am cîntat , am dansat . Iar în final am făcut un panou de sugesti şi opini ale copiilor.

Ora poveştii "Hoţul Pedepsit"


Miercuri 28 aprilie 2010

În cacrul bibliotecii A.Russo a avut loc lectura «Ora Poveştii». Acest program se bucură de cea mai mare popularitate în rîndul copiilor. Lectura basmelor rămîne a fi una din cele mai plăcute îndeletniciri la vîrsta de aur a copilăriei şi rolul nostru este de a menţine interesul pentru lectura poveştilor. În cadrul acestei activităţi au venit să participe la lecturarea poveştii copii de la grădiniţa Nr.135. Copii au preferat ca bibliotecarul să lectureze cu voce tare povestea. Toţi copiii şi-au concentrat atenţia asupra celor lecturate. După ce povestea a fost lecturată pînă la sfîrşit, bibliotecarul prin diferite întrebări a ţinut să afle cum copii au înţeles povestea şi morala povestei. Prin răspunsurile primite copii şi-au demonstrat înţelegerea poveştii.