Literatura din Basarabia. Început de secol XXI


REVISTĂ BIBLIOGRAFICĂ

Recent filiala Alecu Russo și-a îmbogățit colecția cu o frumoasă serie de antologii „Literatura din Basarabia. Început de secol XXI”, realizată prin efortul comun a editurilor Arc și Știința. Aceste antologii valorifică literatura scrisă în limba română de autori basarabeni la începutul secolului XXI. Această serie continuă, ca o ștafetă, ciclul antologic „Literatura din Basarabia în secolul XX”, care a apărut în 2004, însumând 12 volume. Colecția recentă antologhează scrierile editate din anul 2000 până în anul 2017. Proiectul reprezintă o nouă fațadă a literaturii române din Basarabia, o literatură privită în dinamica ei evolutivă, antologată chiar în timpul în care se produce. Seria conține șase volume de poezie, proză, eseu, critică literară, dramaturgiea peste 90 de autori, dintre care: 55 poeți, 17 critici-eseiști, 12 romancieri, 8 dramaturgi. Unii dintre aceștia apar în două și mai multe volume cu genuri literare diferite. Toate cele șase volume au câte un studiu introductiv, cu tablou la zi al genului în cauză și cu prezentarea autorilor și a textelor selectate.
Poezie/ sel., st. introd., note: L. Țurcanu. – Ch. : Știința : Arc, 2017. – 264 p. – (Col. ”Literatura din Basarabia. Început de secol XXI”).
La început de secol XXI, peisajul poeziei românești din Basarabia este pe cât de văluratproza 1 pe atât de eteroclit. Cantitativ, producția de poezie după anul 2000 este uluitoare. În ceea ce privește originalitatea și calitatea versului, tabloul arată foarte pestriț: s-au editat cărți excelente, volume cu mici sclipiri de poezie, dar și foarte multe pagini de umplutură. De aceea L. Țurcanu, care a făcut selecția , studiul introductiv și notele biobliografice ale acestei antologii, i-a fost foarte greu să selecteze poeziile cele mai bune pentru această culegere. Aici veți găsi cele mai frumoase poezii scrise din anul 2000 până în 2017 a scriitorilor: A. Busuioc, V. Beșleagă, V. Romanciuc, N. Dabija, I. Filip, L. Lari, I. Hadârcă, A. Suceveanu, V. Răileanu, M. Șleahtițchi, D. Crudu, S. Grama s.a.
Proză scurtă / sel., st. introd., note: I. Ciocan. – Ch. : Știința : Arc, 2017. – 264 p. – (Col. ”Literatura din Basarabia. Început de secol XXI”).
În volumul proză scurtă, Iulian Ciocan, care a făcut selecția, studiul introductiv și notele biobliografice i-a adunat între copertele acestei antologii pe cei mai reprezentativi 20 de autori de proză scurtă din Republica Moldova. Veți găsi în prezentul volum textele câtorva „specialiști” ai narațiunilor de dimensiuni mici, autori care au scris constant povestiri și nuvele. E vorba de I. Bodrug, N. Popa, A. Moraru, G. Chiper, N. Rusu și V. Dumbrăveanu. Sunt însă și autori care nu au încă câte un volum de proză scurtă (M. Pilchin, E. Iurkin, V. Botnaru s. a), însă textele acestora sunt mai mult decât incitante și sunt bine construite. O incursiune incitantă într-un univers ficțional a cărui tamburină este însă realitatea tranziției moldovenești.
Roman. Vol.1 / sel., st. introd., note: M. Șleahtițchi. – Ch. : Știința : Arc, 2017. – 408 p. – (Col. ”Literatura din Basarabia. Început de secol XXI”).
Roman. Vol.2 / sel., st. introd., note: M. Șleahtițchi. – Ch. : Știința : Arc, 2017. – 416 p. – (Col. ”Literatura din Basarabia. Început de secol XXI”).
Antologia Roman propune cititorilor să descopere cele mai bune romane de la începutul secolului XXI. Maria Șleahtițchi, care a făcut studiul introductiv și notele biobibliografice a acestor două volume, a selectat din mai bine de o sută de titluri publicate de scriitorii, OLYMPUS DIGITAL CAMERAcare locuiesc ori au locuit și s-au lansat în spațiul basarabean, 12 texte reprezentative. Acestea aparțin autorilor din generații diferite și care ilustrează tehnici narative variate: A. Busuioc, V. Beșleagă, S. Saka, V. Butnaru, N. Popa, G. Postolache, E. Galaicu-Păun, D. Crudu, I. Ciocan, L. Corobca, Ș. Baștovoi, T. Țîbuleac. La sfârșitul celui de al doilea volum puteți găsi lista romanelor apărute în Basarabia după anul 2000.
Dramaturgie / sel., st. introd., note: I. Nechit. – Ch. : Știința : Arc, 2017. – 312 p. – (Col. ”Literatura din Basarabia. Început de secol XXI”).
Toate cele 8 piese pe care le-a selectat Irina Nechit, care a făcut și studiul introductiv și notele biobliografice ale acestei antologii de dramaturgie, sunt piese scrise din anul 2000 până în 2017, care înfățișează secvențe din mișcarea de democratizare a societății, o mișcare amplă, tensionată, cu seisme sociale, politice, care nu se potolesc, ci revin periodic, zdruncinând niște structuri perimate, având repercusiuni, adesea devastatoare, asupra destinelor a mii și sute de mii de basarabeni. Aici puteți citi piesele lui N. Negru, V. Butnaru, C. Cheianu, I. Nechit, D. Crudu, s.a.
Eseu. Critică literară / sel., st. introd., note: A. Ciubotaru. – Ch. : Știința : Arc, 2017. – 280 p. – (Col. ”Literatura din Basarabia. Început de secol XXI”).
Vă invităm să citiți această antologie unde veți găsi cele mai relevante texte semnate de OLYMPUS DIGITAL CAMERAeseiști și critici literari din diferite generații literare, începând cu „decanul de vârstă al criticii literare din Basarabia” Mihai Cimpoi, urmat de alți reprezentanți ai criticii literare: A. Țurcanu, E. Lungu, M Șleahtițchi, N. Leahu, L. Butnaru, A. Suceveanu s.a. Selecția operelor, studiul introductiv și notele biobibliografice ale acestei antologii au fost făcute de către Adrian Ciubotaru.
Dragi utilizatori, vă invităm la bibliotecă pentru a citi aceste cărți  care constituie peisajul actual al literaturii române din Basarabia.

Реклама